bread

Rejestracja

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby w pełni korzystać z Programu Karta Lewiatan. Odbierz swoje pierwsze 100 punktów na start wyrażając zgody marketingowe.*


209
{{ errors.first.card_nr}}
48
{{ errors.first.cell_phone}}
{{ errors.first.user_shop_id}}

* UWAGA: 100 punktów na start przyznawane jest po wyrażeniu zgód marketingowych maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania Karty Mój Lewiatan.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi programu lojalnościowego. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.Klikając "DALEJ", oświadczasz, iż zapoznałeś/aś się i akceptujesz Regulamin programu Karta Lewiatan.
grafika karty

Uzupełnij formularz rejestracyjny

{{ errors.confirm.token}}
{{ errors.confirm.user_birth_date}}
{{ errors.confirm.user_email}}
{{ errors.confirm.user_f_name}}
Zyskaj bonus i zaznacz wszystkie zgody! Otrzymasz 100 dodatkowych punktów na start! *

Niezaznaczenie którejkolwiek z powyższych opcji oznacza, że mogą Państwo nie być na bieżąco z najnowszymi ofertami handlowymi, które mogą okazać się dla Państwa bardzo korzystne. Informujemy jednocześnie, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną nam zgodę na przykład poprzez przesłanie nam wiadomości w odpowiedzi na otrzymaną od nas informację o promocji, ofercie, konkursie lub w zakładce moje dane w portalu Karta Lewiatan przez usunięcie danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wysyłanych dotychczas informacji marketingowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Kilińskiego 10.

Z Lewiatan Holding S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.lewiatan.pl, telefonicznie pod numerem: 54 412 78 32 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem (061) 3332270 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Programu Karta Lewiatan, w tym rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji Administratora z uczestnikami programu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,
  • komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną i sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Lewiatan Holding polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora,
  • przedstawienia spersonalizowanej oferty – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda,
  • wewnętrznych celów administracyjnych Lewiatan Holding S.A. – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lewiatan Holding S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Lewiatan Holding S.A. w ramach programu Karta Lewiatan. Są to przede wszystkim Spółki Regionalne Lewiatan, współpracujący franczyzobiorcy, dostawcy usług IT oraz agencje marketingowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie Karta Lewiatan. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania zgody, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ponieważ Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Lewiatan Holding S.A. tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego – z wyłączeniem danych oznaczonych jako fakultatywne.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w programie Karta Lewiatan możesz przeczytać w Polityce Prywatności Programu Karta Lewiatan https://lewiatan.pl/polityka-prywatnosci

* - Aby otrzymać punkty powitalne, Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowo-promocyjnych oraz dokonania rejestracji Karty w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji na Karcie lub pre-rejestracji Karty.

Zaznacz brakujące zgody, a otrzymasz dodatkowo 100 punktów na start!

Zarejestrowano w programie

Konto zostało utworzone. Na podany adres email wysłaliśmy hasło do logowania. Przejdź na swoje konto.

Upewnij się czy podałeś
poprawne dane.

Pamiętaj, że podanym dniem urodzenia
autoryzujesz odbiór bonu w sklepie
a poprzez adres e-mail możesz
zresetować hasło do swojego konta.